• κορυφαίες τράπεζες στην Ιράν

  • Bank Pasargad
  • Sina Bank
  • Bank of Industry and Mine
  • Export Development Bank of Iran
  • Bank Melli Iran
  • Bank Saderat Iran
  • Bank Tejarat
  • Bank Keshavarzi