• κορυφαίες τράπεζες στην Νησιά του Σολομώντος

    • BSP Solomon Islands
    • ANZ Solomon Islands
    • Westpac Solomon Islands

Νησιά του Σολομώντος Καταθετικά Επιτόκια

Όνομα ΤράπεζαςΑριθμός ΥποκαταστημάτωνΙδρύθηκεΕπιτόκιαΑλλαγήΣυνάλλαγμαΤελευταία ενημέρωση
BSP Solomon Islands720070.75% - SBDMay 2018

Νησιά του Σολομώντος Επιτόκια Ταμιευτηρίου

Όνομα ΤράπεζαςΑριθμός ΥποκαταστημάτωνΙδρύθηκεΕπιτόκιαΑλλαγήΣυνάλλαγμαΤελευταία ενημέρωση
BSP Solomon Islands720070.25% - SBDMay 2018

Νησιά του Σολομώντος Επιτόκια Ενυπόθηκων Δανείων

Όνομα ΤράπεζαςΑριθμός ΥποκαταστημάτωνΙδρύθηκεΕπιτόκιαΑλλαγήΣυνάλλαγμαΤελευταία ενημέρωση
BSP Solomon Islands7200717.25% - SBDMay 2018