• κορυφαίες τράπεζες στην Συρία

    • BBSF Bank
    • Syria International Islamic Bank
    • Bank of Syria and Overseas